Syrelsen (sidan updaterad 2020-05-23)



Ordförande:

Lars.Hillhammar                       

Tel: +46 707 340354




Vise ordförande:

Sune Persson

Tel:  +34 609 016366




Kassör:

Marita Edvardsson

Tel: +46 768 958050




Sekreterare:

Karin Fransson

Tel: +46 706 966055




Medlemsansvarig

Annbritt Enochsson

Tel: +46 708 705554




Webmaster:

Christer Book

Tel: +46 730 312831


  


Sektionsrepresentanter:


Orvar Lundberg     Golf

Sune Persson      Vandringar


Revisor: Håkan Sigemark

Rev.suppl. Dag Ahlkvist



Styrelsen har fastlagt ansvaret för hemsidan:                                                      .


  • Ansvarig utgivare är Lars Hillhammar   



  • Arbetsfördelningen är följande:


  • Golf-sidan: Anders Malmfält


  • Lunch-sidan: Lena Ivarsson, Ewa Waldenstedt


  • Vandringar: Sune Persson


       styrelsen@clubnordico.one








Månadsluncher

 

Det planerade årsmötet den 24 mars skjuter vi på framtiden.


Hälsningar Styrelsen /Club Nordico.


Kallelse årsmöte 2020

Balansrapport 2019

Resultatrapport 2019


Årsmötesprotokoll 2019





Stadgar


Nya Stadgar 2019 annpassade till Spansk lag



Övrigt


Den 29 oktober 2013 firade föreningen 20 år


När vi firade 15 år fick vi följande berättat för oss.


 


Styrelsen kan nås på mail:


styrelsen@clubnordico.one


Välkomna i vår gemenskap