Mallar och dokument: (updaterad 2024 01-26)


Mallar och dokument som stöd för styrelsen och kan lätt återanvändas. 


Medlemsärenden


- Välkomstbrev (20220105)

- Medlems avgift(20220105)

- Preliminär utgåva hur vi hanterar GDPR inom club nordico


- Medlems lista Nr 2 2021 ( pga. GDPR får vi inte publicera denna)


Styrelse möten


- Styrelsemöte 2021 November

- Styrelsemöte 2022 February

- Styrelsemöte 2023 February

- Styrelsemöte 2023 October

- Styrelsemöte 2023 November

- Styrelsemöte 2024 January


Årsmöten


- Se Styrelse sidan


Kontrakt o Myndighetsdokument


- Beskrivning för access till förrådetBeskrivningar & processerBrev och hälsningar från Styrelsen


Styrelsens Jul Hälsning (Se JUL hälsning sidan)

Styrelsens Påsk Hälsning (se påsk hälsnings sidan)


Övrig information:
Arbetsbeskrivningar


-Ordförande

- Kassör

- Sekreterare

- Medlemsansvarig

- webbsadministratörÅrsmöte dokument 


- Kallelse Årsmöte 2023 för året 2022

- Verksamhet petanca 2022

- Verksamhet luncher 2022

- Verksamhet vandringar 2022

- Balansrapport

- Resultatrapport

- Budget 2023

- Revisionsberättelse

- Styrelsens program 2023