Mallar och dokument: (updaterad 20220220)


Mallar och dokument som stöd för styrelsen och kan lätt återanvändas. 


Medlemsärenden


- Välkomstbrev (20220105)


- Medlems avgift(20220105)


- Preliminär utgåva hur vi hanterar GDPR inom club nordico


- Medlems lista Nr 2 2021 ( pga. GDPR får vi inte publicera denna)


Styrelse möten


- Styrelsemöte 2021 November


- Styrelsemöte 2022 February


Årsmöten


- Se Styrelse sidan


Stöd för styrelsen


- förslag till hantering av styrelsens e-kommunikation


- Förslag till hantering av e-medlemskap


- Förslag till hantering av lunch anmälningar          (vandingar&Luncher) 


Brev och hälsningar från Styrelsen


Styrelsens Jul Hälsning (Se JUL hälsning sidan)


Styrelsens Påsk Hälsning (se påsk hälsnings sidan)
Övrig information: