STYRELSEN (sidan updaterad 2023-10-24)Ordförande:

Sune Person                      Vise ordförande:

Kine Jangren

Kassör:

Marita Edvardsson
Suppleanger & sektions representanterSekreterare:


 
Medlemsansvarig

Ragnhild Cederlund

Webmaster:

Christer Book

 


  

Golf sektionen

Christer KraflingLunch sektionen

Ewa Waldenstedt

Vandring sektionen

Birgitta (Bippan) Norberg

& Anja Rosenberg
(foto sakanas)

Tel:
Petanca sektionen

Lasse MagnussonStyrelsen har fastlagt ansvaret för hemsidan:                                                      .


Ansvarig utgivare: Sune Persson  


Webmaster: Christer Book L


Arbetsfördelningen är följande:


Christer Kraftling- Kontakt person för Golf sidan

Ewa Waldenstedt - Lunch sidan

Bippan&Anja       - Vandring sidan

Lasse Magnusson - Petanca sidanstyrelsen@clubnordico.one