STYRELSEN (sidan updaterad 2022-03-23)Ordförande:

Lars.Hillhammar                       

Tel: +46 707 340354
Vise ordförande:

Sune Persson

Tel:  +34 609 016366
Kassör:

Marita Edvardsson

Tel: +46 768 958050Suppleanger & sektions representanter

Sekreterare:

Linda Ageskog

Tel:

 
Medlemsansvarig

Lisbeth Andersson

Tel:
Webmaster:

Christer Book

Tel: 


  

Golf sektionen

 

Tel:

Lunch sektionen

Ewa Waldenstedt

Tel:

Vandring sektionen

Lars Lundström

Tel:
Petanca sektionen

Lasse Magnusson

Tel:
Styrelsen har fastlagt ansvaret för hemsidan:                                                      .


Ansvarig utgivare: Lars Hillhammar   


Webmaster: Christer Book L


Arbetsfördelningen är följande:


                               - Golf sidan

Ewa Waldenstdt - Lunch sidan

Lars Lundström - Vandring sidan

Lasse Magnusson - Petanca sidanstyrelsen@clubnordico.one

ÅRSMÖTEN

 

Hej medlemmar i Club Nordico!

 

Här kommer protokoll från årsmötet 2022-03-08. Karin Fransson och Annbritt Enochsson avtackades som styrelsemedlemmar. Sune Persson

avtackades som trogen vandringsledare under många år.

Sune kvarstår som vice ordförande i vår styrelse. Lunch avnjöts till allas belåtenhet på restaurangen. Föreningen bjöd på cava och kaffe efter maten.

Styrelsen har fått uppdrag av årsmötet att skänka del av överskottet till välgörenhet samt se över försäkringsbehovet vid klubbens aktiviteter.

Medlemslistan har uppdaterats. De som ej har erlagt årsavgift för 2022

(10 Euro/medlem) kommer att strykas från listan.


Ha en fortsatt härlig vår i behagliga Spanien!

 

Hälsningar

Styrelsen Club Nordico

 

Bilagor;

Årsmötesprotokoll, se länk nedan


Utskick från styrelsen


- Medlemsavgift


Protokoll


- Årsmötesprotokoll 2019

- Årsmötesprotokoll 2020 & 2021


Stadgar


- Nya Stadgar 2019 annpassade till Spansk lagÖvrigt


Den 29 oktober 2013 firade föreningen 20 år


När vi firade 15 år fick vi följande berättat för oss.


Kontakt


Styrelsen kan nås på mail:


styrelsen@clubnordico.one


Välkomna i vår gemenskap