STYRELSEN (sidan updaterad 2024-03-26)

   Sidan under updatering.

   Till höger en bild av närvarande
   styrelsemedlemmar på årsmötet.
Ordförande:

Sune Person                      Vise ordförande:

Kine Jangren

Kassör:

Håkan AntbringSuppleanger & sektions representanterSekreterare:

Ewa Waldenstedt

 
Medlemsansvarig

Ragnhild Cederlund

Webmaster:

Peter Pilcher

Gunnar Kreuger


  

Golf sektionen

Christer KraflingLunch sektionen


Vandring sektionen

Anja Rosenberg
Petanca sektionen

Lasse MagnussonStyrelsen har fastlagt ansvaret för hemsidan:                                                      .


Ansvarig utgivare: Sune Persson  


Webmaster: Christer Book L


Arbetsfördelningen är följande:


Christer Kraftling- Kontakt person för Golf sidan

Ewa Waldenstedt - Lunch sidan

Bippan&Anja       - Vandring sidan

Lasse Magnusson - Petanca sidanstyrelsen@clubnordico.one